Operation Dagsværk søger ny kampagneleder

Operation Dagsværk søger en kampagneleder, som skal være projektleder på vores årlige nationale oplysningskampagne. Oplysningskampagnen er målrettet elever på ungdomsuddannelser og efterskoler, som på Dagværkdagen i november samler ind til et globalt udviklingsprojekt.

Selve udviklingen og udførelsen af kampagnen står vores unge frivillige for. En af dine primære opgaver er derfor at være frivilligleder for en gruppe på 6-12 unge, som bruger et halvt sabbatår på at være frivillige på Operation Dagsværks sekretariat. Du skal kunne lede og facilitere et læringsrum, hvor de frivillige bliver klædt på til at:

 • udarbejde kampagnens materialer (grafik, film, undervisningsmaterialer, inspiration til lokale aktiviteter, oplæg, workshops)
 • kunne arbejde etisk, strategisk, organiserende og aktivistisk
 • kunne møde både udviklingsprojektets målgruppe, Operation Dagsværks samarbejdspartnere og eleverne på ungdomsuddannelser og efterskoler respektfuldt og i øjenhøjde

Stillingen kræver altså teamledelse med dedikation, pædagogik, politisk og kommunikativt tæft. Du skal kunne trives i en omskiftelig hverdag fuld af humor og meningsfuldhed, som i høj grad præges af de frivilliges kloge, kreative, kritiske og kærlige tanker og indslag – og samtidigt skal du kunne nå i mål inden for vores deadlines.

Det globale udviklingsprojekt, som kampagnen omhandler, vælges af de aktive elever i Operation Dagsværk. Når udviklingsprojektet er valgt, er det en af dine andre faste opgaver løbende at kommunikere og planlægge med partneren for udviklingsprojektet, som er en dansk NGO. I 2024 samarbejder vi med organisationen Dreamtown om et udviklingsprojekt i slumområder i Zimbabwe, der sætter fokus på unges mentale helbred.

Og så skal kampagnen ud til eleverne på ungdomsuddannelser og efterskoler og du skal derfor sammen med både andre ansatte og de frivillige afvikle events, lave indhold til vores sociale medier, lave pressearbejde og have kontakt med både elever og lærere på de ca 100 skoler, der er medlem af Operation Dagsværk. Her har du både en koordinerende rolle og er med til at udføre opgaverne.

Vi leder med andre ord efter en kampagneleder, der kan facilitere et skønt og sjovt frivillighold og projektlede en engagerende national kampagne, som får DK’s elever op af skolestolen. 

Kampagnelederens ansvarsområder

 • Alt der har med vores frivillige at gøre. De skal hverves og engageres, klædes på til researchrejse og kulturmøder, og understøttes i at samarbejde og i at udvikle og udføre oplysningskampagnen. Og så skal de hygges om og deres fællesskab skal understøttes.
 • To researchrejser med de frivillige til projektlandet. Rejserne planlægges og afvikles i samarbejde med projektpartneren.
 • Processtyring og udvikling af kampagnens materialer (grafik, film, undervisningsmaterialer, inspiration til lokale aktiviteter, oplæg, workshops). De primære udviklere er de unge frivillige, men kampagnelederen skal vejlede, sparre og facilitere, således at der opnås materialer af høj kvalitet.
 • Kontakt til eksterne partnere og leverandører, herunder print og tryk, samt professionelle, som understøtter de frivilliges arbejde med film og grafisk produktion
 • Samarbejde, sparring, planlægning og koordinering med projektpartneren
 • Styring og koordinering af kampagne- og mobiliseringsindsatsen ude på skolerne.
 • Planlægning og koordinering af presse og kommunikation ifm. Dagsværkdagen i november. Dette planlægges og afvikles i samarbejde med projektpartneren.
 • Styring og koordinering af indsats på sociale medier.
 • Deltagelse i og koordinering at relevante netværksmøder og planlægning af events, såsom Folkemøder og Festivaller i samarbejde med de frivillige. 
 • Sammen med resten af sekretariatet tænke i udviklingspotentialer for Operation Dagsværks organisation, arbejde og samarbejder. Operation Dagsværk er en ungdomsorganisation i konstant udvikling og du skal indgå i det kontinuerlige arbejde med at tilpasse vores indsatser.

 Vi lægger vægt på, at kampagnelederen har interesse for og gerne erfaringer med:

 • Ledelse af og samarbejde med frivillige, hvor du skaber et læringsrum for unge mellem 18-22 år
 • Frivilligt arbejde og udviklingsarbejde 
 • Udvikling og gennemførelse af engagerende oplysningskampagner
 • Kulturmøder og facilitering af ligeværdigt samarbejde mellem unge fra forskellige kulturelle kontekster 
 • Etiske overvejelser ift samarbejde med og repræsentation af målgruppen for det udviklingsprojekt, kampagnen omhandler
 • Organisering og mobilisering
 • Formidling og kommunikation på forskellige digitale platforme, herunder vores hjemmeside og sociale medier

Det er afgørende at have en substantiel forståelse for frivilligt arbejde, samt at have evnen til at løse de mange planlægningsmæssige og logistiske opgaver, som løbende opstår ifm. gennemførelsen af kampagnen. Hertil er sans for og interesse i samarbejde med mange forskellige mennesker afgørende.

På det personlige plan søger vi en engageret ildsjæl med udprægede lederegenskaber, som har sans for, hvordan man giver andre plads til at udfolde sig. Alder og uddannelse er ikke afgørende, men det er vigtigt, at du kan gå i spænd med en flok unge i alderen 18-22 år.

Stillingen

Stillingen er på 30 timer (timetallet kan ændres til 37 timer på bestyrelsesmøde d. 20. august).

Stillingen er tidsbegrænset for perioden 1. november 2023 til 30. november 2025. Skæve arbejdstider, arbejde i enkelte weekender og to årlige rejser til projektlandet er stensikkert – og en fed del af arbejdet. Afspadsering foregår 1:1 og planlægges sammen med de øvrige ansatte.

Operation Dagsværk er en forening primært baseret på frivillig arbejdskraft, og dette afspejles i vores lønniveau.

Ansøgningsfrist og samtale

Ansøgningsfristen er den 14. september. Ansøgninger sendes pr. email til job@od.dk

Der vil blive afholdt samtaler d. 20. september. 

Evt. anden samtale bliver den 21. september.

Spørgsmål?

Du kan læse mere om Operation Dagsværk på vores hjemmeside od.dk og på facebooke og instagram

Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om stillingen. 

Du kan kontakte sekretariatsleder Signe Vahlun på tlf. 21 86 97 29