Klimaaktivistuddannelsen

Klimaaktivistuddannelsen skal bygges op af 6 moduler over 30 undervisningsgange i en kombination af teori og praksis. 

De vil blive undervist i:

 • Nationale lovgivninger og deres kollektive rettigheder samt lære hvordan de kan påvirke relevante beslutningstagere
 • At opbygge lederevner med fokus på strategi og konkrete redskaber og herunder lære, hvordan man mobiliserer lokalsamfund
 • Hinandens praksis både nationalt og lokalt, så de kan tage læring med hjem og udveksle viden og erfaring, men også så de kan lave fælles kampagner og strategier på tværs
 • At producere og bruge dokumentationsmateriale, så de kan brede deres viden og skabe kommunikation og netværk med andre klimaaktivister

Under uddannelsen vil 50 af de 175 unge blive særlig klædt på til mobilisering af deres lokalsamfund. Disse 50 unge bliver udvalgt på baggrund af behov for mere erfaring i at mobilisere end andre unge på uddannelsen.

Yderligere vil 8 unge fra særligt konfliktramte områder blive udvalgt til et undervisningsforløb med erfarne ledere fra deres eget lokalområde. Forløbet har igen fokus på vidensdeling men også et mere koncentreret fokus på mobilisering af lokalsamfundet, læring om det politiske spil, strategier for protestaktioner og formidling af deres livsstil samt brug af sociale medier.

Fremtiden

I Danmark kommer tusindvis af unge til at samle ind til projektet på Dagsværksdagen den 2. november 2022.

Efter Dagsværksdagen skal IWGIA opstarte projektet i Thailand og Malaysia med de tre samarbejdsorganisationer, der også har været med til at udvikle projektet. De tre samarbejdspartnere er AIPP (Asia Indigenous Peoples Pact), PACOS Trust (Partners of Community Organizations in Sabah) og IMPECT (Inter-Mountain Peoples Education and Culture in Thailand Association). Projektet starter i juni 2023 og løber til december 2025.

Om samarbejdspartnerne:

 

IWGIA

 • International Work Group for Indigenous Affairs
 • International menneskerettighedsorganisation
 • Hovedkontor i København
 • Oprettet i 1968 af en gruppe antropologer
 • Hovedformålet er at støtte oprindelige folk i deres kamp for rettigheder og selvbestemmelse

AIPP

 • Asia Indigenous Peoples Pact
 • Regional organisation for oprindelige folk i Asien
 • Hovedkontor i Chiang Mai
 • Oprettet i 1992 af en gruppe oprindelige folk
 • Hovedformålet er at fremme og forsvare oprindelige folks rettigheder samt styrke solidaritet, samarbejde og kapacitetsudvikling for deres medlemmer

IMPECT

 • Inter-Mountain Peoples Education and Culture in Thailand Association
 • Lokal organisation for oprindelige folk i det nordlige Thailand
 • Hovedkontor i Chiang Mai
 • Oprettet i 1991 af en gruppe oprindelige folk
 • Hovedformålet er at opbygge læring baseret på oprindelige folks egen viden og kultur

PACOS TRUST

 • Partners of Community Organizations in Sabah
 • Lokal organisation for det oprindelige folk i Sabah
 • Hovedkontor i Sabah
 • Opstartet i 1987 af en gruppe oprindelige folk
 • Hovedformålet er at støtte oprindelige folks græsrodsorganisationer til at handle selvstændigt på de udfordringer, de møder