Etiopien 2021 – Ligestilling mellem kønnene

Undervisningsmateriale i faget samfundsfag C/A med fokus på ligestilling nationalt og globalt med eksempler fra Etiopien og Danmark samt inddragelse af verdensmålene.

Kernestoffet “magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene” er centralt i undervisningsmaterialet.

Faglige mål:

  • Forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed.
  • Anvende viden , begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser.