Om Operation Dagsværk

Oplysning – stillingtagen – handling

Af unge, for unge, med unge

Operation Dagsværk er Danmarks globale elevbevægelse.

Vi er en organisation for globalt interesserede unge – og en organisation, der er drevet af unge. Vi tror på, at unge faktisk har holdninger til hvilke forandringer, der skal ske i verden, og vi giver unge muligheden for at få indflydelse på globale spørgsmål.

Vores organisation er styret af elever fra hele Danmark, som sidder i vores bestyrelse, deltager på vores Stormøde og engagerer sig i Dagsværksgrupper på deres skole. Det er altså elever, der tager beslutninger om Operation Dagsværks arbejde, prioriteringer og fremtid.

Hvert år vælger elever på Operation Dagsværks medlemsskoler i hele landet et globalt udviklingsprojekt, som Operation Dagsværk skal lave en oplysningskampagne om, der kulminerer i Dagsværkdagen i november.

På Dagsværkdagen arbejder elever og donerer de penge, de tjener, til årets udviklingsprojekt. Udviklingsprojekterne handler altid om at forbedre vilkårene for unge ude i verden gennem uddannelse – og de unge, udviklingsprojekterne omhandler, er altid med til at definere projekterne. På den måde støtter vi dem i at tage de kampe, der er vigtige for dem! 

Operation Dagsværk har eksisteret siden 1985, og hvert år har vi skabt klare resultater for de unge, projekterne har handlet om. Efter Dagsværkdagen følger vi løbende op på alle projekter og besøger projektlandene for at sikre os, at pengene bliver brugt rigtigt.

Mindst 90% af de indsamlede penge går til årets projekt. Resten af pengene kan gå til Operation Dagsværk som organisation.