Projektstillere

Processen for Operation Dagsværks projektvalg strækker sig fra oktober til maj hvert år. 

Nederst på siden finder du en liste over downloads, herunder vejledning, krav, Operation Dagsværks princippapirer m.m. som I som organisation skal orientere jer i og leve op til for at komme i betragtning til at blive årets projekt. Herunder følger en kort præsentation af af nogle af de vigtigste punkter.

Krav til projektforslaget

Kravene til indholdet af projektet er beskrevet i princippapiret ‘OD’s Holdninger og Krav til Projekter og Projektstillere’ (se bilag 8 i vejledningen). Disse krav indeholder blandt andet, at projektet skal adressere og handle om følgende emner og tematikker:

 • Uddannelse: Projektet skal handle om uddannelse af unge i projektlandet
 • Lokal forankring: Projektet skal tage udgangspunkt i lokale behov, have lokale samarbejdspartnere, og modtagerne skal selv definere deres behov
 • Fortalervirksomhed: Projektet skal indtænke fortalervirksomhed som et centralt element, da projektet som formål skal stile efter strukturelle forandringer fremfor isolerede effekter
 • Diskrimination og ligestilling: Projektet skal aktivt medtænke indsatser der forebygger og modarbejder diskrimination af enhver art, og klart vise hvordan det tackler inklusion af minoriteter samt disses aktive og ligeværdige deltagelse i projektet samt i de ønskede resultater af projektet.
 • Bæredygtighed: Projektet skal kunne leve videre i egen ret efter det er afsluttet. Derudover skal der, hvis det er relevant, indtænkes eventuel miljøbelastning ifbm. projektets udførelse.

Krav til projektstillere

Kravene for at kunne stille projektforslag indeholder blandt andet:

 • At organisationen lever op til CISU’s Retningslinjer for Civilsamfundspuljen side 14, pkt. 2 om danske organisationer
 • At organisationen har relevant erfaring med lignende udviklingsarbejde inden for de problemstillinger og temaer, projektet berører
 • At både organisationen og de lokale samarbejdspartnere har erfaring i at gennemføre et projekt af den størrelse en Operation Dagsværk-indsamling fordrer

Efter projektvalget

Kravene til den nye samarbejdsorganisation indeholder blandt andet:

 • At organisationen arrangerer og deltager i to research-rejser til projektlandet med Operation Dagsværks frivillige. Den første på tre uger med afrejse i midten af februar. Den anden på to uger med afrejse i slutningen af august.
 • At organisationen bidrager med minimum 150.000 kr. til Operation Dagsværks udførelse af en landsdækkende oplysningskampagne
 • At organisationen deltager aktivt i kampagnen og stiller ekspertviden til rådighed for Operation Dagsværks sekretariat
 • At organisationen stiller en presse/kommunikationsmedarbejder til rådighed for samarbejde i september og oktober op til Dagsværkdagen

Efter indsamlingen

Kravene til organisationen indeholder blandt andet:

 • Organisationen udarbejder, i samarbejde med de lokale partnerorganisationer, et projektdokument, som skal godkendes af Operation Dagsværks bestyrelse 
 • Organisationen leverer halvårlige rapporter på dansk til Operation Dagsværk
 • Organisationen er ansvarlig for at få gennemført en ekstern midtvejsevaluering 

Bliv årets projekt for 2025!

Er I interesserede I at være Operation Dagsværk så kan I sende et projektforslag til projektkoordinator@od.dk. Jeres projektidé i form af projektforslaget, en film hvor I beskriver projektet samt nogle andre bilag skal indsendes senest 17. november 2023 kl. 12.

Operation Dagsværks bestyrelse vurderer, om projektet lever op til vores krav om uddannelse, lokal forankring, fortalervirksomhed, diskrimination og ligestilling og bæredygtighed, herefter sendes de til første udvælgelse på Operation Dagsværks stormøde i januar 2024, hvor tre projekter udvælges til at gå videre til det endelige projektvalg på skolerne i april 2024.

Datoer for projektvalget:

 • 27. september kl. 15.00: Infomøde for interesserede projektstillere.
 • 17. november kl. 12: Deadline for at indsende projektforslag.
 • 26. – 28. januar: Operation Dagsværks stormøde, 1. valgrunde.
 • 8. – 30. april: 2. valgrunde.

Hvis I er interesserede i at blive Operation Dagsværks projektpartner i 2025, kan I læse mere i ”Vejledning i at stille projektforslag til Operation Dagsværks”, der kan findes herunder. I er også velkommen til at skrive med spørgsmål til projektkoordinator@od.dk.