Grønland 2018 – Grønland, Danmark og suverænitet

Den politiske relation mellem Grønland og Danmark har ændret sig i tidens løb, og er i dag et Rigsfællesskab. Det betyder, at Grønland – på trods af sit selvstyre – stadig får en del af sin politik fra København. Det betyder også, at der kan være modstridende interesser, og vidt forskellige holdninger til, hvordan magten er fordelt mellem de to lande.

Undervisningsforløbet “Grønland, Danmark og suverænitet” sætter fokus på suverænitet som begreb, og bruger det til at undersøge relationen mellem Danmark og Grønland i dag.

Undervisningsmaterialets kernestofområde er “mål og muligheder i Danmarks udenrigspolitik” i samfundsfag på A-niveau på STX, men kan tilpasses til B-niveau.

Eleverne vil få kendskab til suverænitet som teori. Ved at koble teorien til en aktuel problemstilling i undervisningsforløbet er hensigten at eleverne, udover at forstå teorien, kan sætte deres nye viden i perspektiv og bruge den til at undersøge Grønland-Danmark relationen. Desuden arbejder eleverne i forløbet med at argumentere og debattere, samt at reflektere over egen holdning og læring.