Grønland 2018 – Grønlands historie

Siden koloniseringen af Grønland, har Danmark og Grønlands historie været uadskillelige. Alligevel har den fælles historie i en længere tid, været præget af uvidenhed fra dansk side. Denne uvidenhed er yderst problematisk, fordi det skaber en ubalance i forholdet mellem dansker og grønlændere både på et socialt, kulturelt og historisk fælles niveau.

Undervisningsforløbet “Grønlands historie” beskæftiger sig med historie på A-niveau på STX-uddannelser. Eleven vil få et indblik i Grønlands historie fra 1721 frem til 2010. Forløbet præsenterer konkrete hændelser som Hans Egedes kolonisering, lukningen af Qullissat samt indførelsen af selvstyret. Undervisningen dykker ligeledes ned i mere abstrakte temaer som skabelsen af Grønland som nation og hvilke sociale og politiske tanker, der har gjort sig gældene i tidsperioden.

Undervisningsmaterialets kernestof dækker følgende områder:

  • Stats- og nationsdannelser, herunder Danmarks.
  • Politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede.
  • Forskellige styreformer og samfundsorganiseringer.
  • Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne.
  • Kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie.

Herunder er der sat særligt fokus på, at den grønlandske historie, præsenteres objektivt og at det er eleven, som skal redegøre, analysere og diskutere ud fra et samtidigt perspektiv.

Derudover er det et valg at der findes lektier i forløbet, dette kan læreren tilpasse som ønsket.