Grønland 2018 – Sprog og identitet

Identitet og sprog kan være en svær størrelse at forholde sig til i Grønland, da den flere hundrede år lange relation til Danmark betyder, at en del taler både dansk og grønlandsk eller kun en af delene. Det betyder også, at den grønlandske kultur og befolkning er blevet blandet med den danske. Det har alt sammen stor betydning for identitetsforståelsen, både for grønlændere i Grønland og grønlændere i Danmark.

Undervisningsforløbet “Sprog og identitet” undersøger gennem tekster, film og podcast hvordan man i en grønlandsk sammenhæng forholder sig til sprog og egen national identitet.

Undervisningsmaterialets kernestofområde er “Tekster fra 2000-tallet, herunder de seneste fem års litteratur” til Dansk A på STX.

Eleverne vil få kendskab til sprogdebatten i Grønland, og opnå en forståelse for, hvorfor sprog og national identitet kan være en svær tematik. Ud fra denne forståelse vil eleverne kunne analysere, fortolke og perspektivere udvalgte tekster af grønlandske forfattere, samt reflektere over hvad sprog og national identitet betyder for dem selv.