Thailand/Malaysia 2022 – Hvem har klimaansvaret?

”HVEM HAR KLIMAANSVARET” er et undervisningsmodul i faget dansk, der lader eleverne reflektere over og debattere, hvem der har ansvaret for klimaet i en global og kompleks verden, og hvad man som enkeltperson kan gøre for klimaet.

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i overvejelser og problemstillinger, som eleverne måske har mødt i deres hverdag.

Forløbet varer ca. 90 min., og giver inputs, som kan bruges til det tilhørende stilesæt (en debatterede artikel).

Selve undervisningen tager udgangspunkt i en dialogcirkel, som klæder eleverne på til at danne og kvalificere deres argumenter og holdninger.