Thailand/Malaysia 2022 – Oprindelige folk: fortid eller fremtid?

”OPRINDELIGE FOLK: FORTID ELLER FREMTID?” er et forløb i historie B/A, hvor eleverne skal reflektere over deres historiebevidsthed, tanker om udvikling og historisk forandring. Gennem undervisningen får eleverne indsigt i teori om civilisationsudvikling og mulighed for at kritiserer teorierne. Forløbet har en varighed på ca. 90 min.

Selve undervisningen tager udgangspunkt i en dialogcirkel, som giver eleverne afsæt for refleksion over deres oplevelser, viden og forudindtagelser.

Forløbet passer ind i følgende faglige mål for Historiefaget:

  • Analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne.
  • Skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper