Bestyrelsen

I Operation Dagsværk består bestyrelsen af elever fra gymnasier og efterskoler, som er valgt på vores årlige stormøde.

Kontakt bestyrelsen, hvis du har forespørgsler af politisk karakter.

best@od.dk