Vi er Generation Krise

Fra Operation Dagsværks bestyrelse:

Oplevelsen af, at et virvar af kriser påvirker unges liv og muligheder, er ikke fremmed for os unge i Danmark i dag.

Unge i dag er “Generation Krise” – både i Danmark og globalt. Der er økonomisk krise, klimakrise, sikkerhedskrise, forsyningskrise, mentalt helbredskrise osv. Det påvirker vores hverdag og fremtid. 

I Libanon står unge i en økonomisk krise af historisk skala og de er nødt til at tage over på centrale velfærdsydelser, som staten ikke løfter. Både i Libanon og i Danmark føler unge sig apatiske – kriserne sker over hovederne på os og skaber usikkerhed ift hvad fremtiden bringer og hvilke muligheder vi kommer til at have i livet. Den slagne vej gennem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet føles mere og mere meningsløs. 

Men unge i dag er også engagerede – både i Danmark og globalt. Når kriserne rammer, tager vi initiativ og ansvar. Vi finder løsninger og går forrest i at skabe forandring. Unge har nemlig drivkraft og handlemod. Vi danner fællesskaber på tværs af grænser og forskelligheder og vi viser vejen for en bedre verden. I Libanon går unge forrest og driver landets ambulancetjeneste. Sammen med de unge i Libanon går vi unge i Danmark forrest og kræver bedre fremtidsmuligheder – både for os selv og for andre unge i verden.

Unges frivillighed og aktivisme er kun mere relevant i en krisetid – og for mange unge er frivillighed og aktivisme det, der skaber meningsfuldhed i en krisetid. Det er her, vi i fællesskab kan skabe den forandring, der skal til for at få os gennem kriserne.

Vi unge inspirerer til handling – vores drivkraft kan vende apati til meningsfuldhed i en krisetid.