Zimbabwe 2024

De unges kamp i Zimbabwe

Dagsværkdagen den 20. november 2024 støtter vi de unges kamp i Zimbabwe, som er ramt af en mental sundhedskrise.

Økonomisk krise, massiv arbejdsløshed, stigmatisering og politisk vold danner bagtæppe for mange unges liv – særligt i de urbane slumområder. Det har manifesteret sig i en mental sundhedskrise blandt de unge. Unge mennesker lider i stigende grad af angst og depression, og vi hører om en stigende selvmordsrate blandt unge i Zimbabwe. 

Med årets projekt vil vi i samarbejde med Dreamtown, House of Arts Association og Yellow World forbedre unges helbred. Det gør vi ved at arbejde direkte med de unge aktivister og græsrødder, som har hjemme i udsatte områder.Sammen vil vi lave et græsrods-akademi og lave sports- og kunstkampagner der er gratis for unge zimbabweanere.

Den mentale sundhedskrise

Der er en mental sundhedskrise i Zimbabwe, som især rammer de unge. De oplever diskrimination, politivold og pres på deres muligheder for at ytre sig og forsamle sig frit. Ligesom i resten af verden blev de unges mentale sundhed negativt påvirket af Covid-19 og nedlukningerne. Især de unge i Zimbabwe, der i forvejen oplevede marginalisering, blev særligt hårdt ramt.

Formålet med projektet ”De unges kamp” er at forbedre den mentale sundhed og trivsel blandt unge. De penge, der bliver samlet ind i år, vil gå til 15 græsrodsorganisationer, 15 kunstgrupper, og fire sportsklubber. Ungegrupperne når gennem deres aktiviteter direkte ud til de 12.000 unge, der lever i 12 områder på tværs af byerne Harare og Bulawayo. Pengene bliver også brugt på at tilbyde psykologhjælp til 700 udvalgte unge med forskellige former for psykisk sårbarhed. 

Vi har i projektet stort fokus på at forebygge de mentale sundhedsproblemer. Vi er bevidste om, at når vi begynder at skabe opmærksomhed omkring mental sundhed, kan der være mange unge, der står frem med brug for akut professionel hjælp. Derfor er det en del af projektet, at give direkte støtte til unge sammen med en række organisationer, der tilbyder psykologisk behandling. For at kunne give de unge den støtte, de har brug for, har vi et samarbejde med uddannede aktører, som tilbyder målrettet psykologhjælp ude i slumområderne.

Kunsten som sprog

Via musik, graffiti, street art, dans og forskellige performances, får de unge mulighed for at udtrykke sig på deres egen unikke måde. De får et fællesskab med andre. Og de mærker den ”medicin”, som det kan være at lykkes med noget og mærke følelsen af succes. Hvor  alt er rigtigt, og intet forkert.

House of Arts Association er et netværk af unge kunstnere, der har et fælles mål om at udvikle fællesskaber gennem kunst. Det gør de ved hjælp af innovation, fortalervirksomhed, uddannelse og mangfoldighed. Foreningen blev startet i 2016 og har de sidste 7 år faciliteret kunstudstillinger, festivaler, open mic-events og sikkerhedsworkshops. Yellow World er en NGO der arbejder med upcoming kunstnere og giver platform til dem, hvor de kan vise og bruge deres talenter. Kunstnere og unge drevne organisationer er deres fokus og de støtter ungt iværksættere. 

Projektet “De unges kamp i Zimbabwe” bidrager til at opretholde de gratis tilbud om handlekraftige og engagerende fællesskaber til udsatte unge. Her kan de dyrke sport, gå til dans, lave musik, skabe kunst og udfolde sig kreativt sammen med andre unge, der står i samme situation som dem. Videre giver projektet mulighed for mental førstehjælp, fordi vi uddanner psykologer og coaches. Med de kompetencer kan du organisere sig og hjælpe andre med deres helbred – det kan få de unge i Zimbabwe ud af den mentale helbreds krise og mod en bedre fremtid til gavn for hele befolkningen.

FAKTA

 

Zimbabwe
 • Zimbabwe ligger i det sydlige Afrika og har en befolkning på omkring 16 mio. Hvert år migrere flere hundrede tusinder ud af Zimbabwe og der bor 7 millioner Zimbabweanere uden for landet.

 • Zimbabwe er ramt af hyperinflation, hvilket vil sige at pengene har mistet deres værdi.

 • Mere end 67% af befolkningen er under 35 år.

 • Zimbabwe  blev officielt uafhængige af kolonimagten England i 1980, men lever fortsat under koloniale strukturer og økonomisk apartheid.

Ungdommen i Zimbabwe
 • I sundhedsvæsenet 18 psykiatere og 13 psykologer. Til sammenligning er der i Danmark 1.500 læger og 1.050 psykologer ansat i den regionale psykiatri.

 • Mange unge mennesker bruger kunsten som sprog til at udtrykke sig og til at tjene penge.

 • House of Arts Association (HAA) er en ungdomsorganisation baseret i Harare, Zimbabwe. HAA giver de unge en stemme og støtter unge til at skabe forandring. HAA er et netværk af unge kunstnere, hvis formål er at bruge kunst og kreativitet til at ændre verden.

 • Yellow World (YW) er en unge-drevet organisation i Bulawayo, Zimbabwe som understøtter byens kreative økosystem ved at give de unge kunstnere en stemme. Organisationen har 300 medlemmer i deres netværk, der aktivt deltager i deres aktiviteter. YW har sammen med de kreative unge i Bulawayo afholdt festivaler, open mic sessions, skabt forskellige musik- og filmproduktioner og kunstneriske vægmalerier i slumområderne.

Projekt De unges kamp i Zimbabwe
 • Operation Dagsværk, Dreamtown, House of Arts Association og Yellow World er partnere på projektet.

 • Med projektet når vi 12.264 unge, der lever i 12 udvalgte slumområder på tværs af byerne Harare og Bulawayo.

 • Uddanne 120 unge fra 15 forskellige græsrodsorganisationer. Her styrker vi de unges og organisationernes evne til at tackle udfordringerne omkring unges mentale sundhed.

 • Afholde kunst- og sportsaktiviteter for 12.000 unge. Aktiviteterne gennemføres af 64 unge fra 15 forskellige kunstgrupper og 80 unge fra fire forskellige sportsklubber.

 • Støtte 700 unge med professionel psykologhjælp.

Ny dato for Dagsværkdagen

Dagsværkdagen 2024 er onsdag den 20. november. På Dagsværkdagen giver danske skoleelever på ungdomsuddannelser og efterskoler i hele Danmark en dag af deres uddannelse for at arbejde og samle penge ind til årets projekt.

I mange år har Dagsværkdagen altid foregået den første onsdag i november, men fra i år er Dagsværkdagen permanent flyttet til den tredje onsdag i november.