Grønland 2018 – Kulturmødet mellem Danmark og Grønland

Grønland var en dansk koloni indtil 1953. Dette har skabt et skævt forhold mellem Grønland og Danmark på flere måder, og samtidig også et forhold, der er præget af en stor uvidenhed. Det skaber fordomme og stereotyper – især fra dansk side. Samtidig har Danmark også efterladt et aftryk i Grønland i form af blandt andet sprog og kultur. Forholdet mellem Grønland og Danmark er relevant for os alle og er oplagt til at dykke ned i socialpsykologien. Derudover er det en unik mulighed for at modvirke de eksisterende fordomme.

Undervisningsforløbet “Kulturmødet mellem Danmark og Grønland” beskæftiger sig med kernestofområdet socialpsykologi i faget Psykologi på C og B niveau på STX uddannelsen. Forløbet belyser intergruppekonfikter og dannelsen af fordomme og stereotyper. Med Grønland i fokus, giver undervisningsmaterialet et perspektiv på forholdet mellem Grønland og Danmark. 

Undervisningsmaterialets kernestofområde er socialpsykologi.

Eleverne vil få kendskab til menneskets sociale adfærd og de gruppepsykologiske processer samt lære om stereotyper, fordomme og diskrimination med udgangspunkt i forholdet mellem Grønland og Danmark.

De vil herunder også få kendskab til teorien om kulturmøder og kulturforskelle. Ved at arbejde med kernestofområdets teorier og begreber koblet op på aktuelle problemstillinger er hensigten, at eleverne, ud over at tilegne sig viden inden for socialpsykologiens teorier og begreber, også tilegner sig kompetencer til at kunne sætte denne viden i perspektiv. Dette undervisningsmateriale vil give eleverne kendskab til følgende:   

  • Menneskets sociale adfærd i en gruppe.
  • Intergruppekonflikter med fokus på den realistiske konfliktteori og den sociale identitetsteori.
  • Kulturmøder og kulturforskelle.
  • Stereotyper og fordomme.