Thailand/Malaysia 2022 – Fra guldalder til regnskov

”FRA GULDALDER TIL REGNSKOV” er et undervisningsmodul i faget dansk. Eleverne skal arbejde med naturskildringer i romantikken, i dag og blandt oprindelige folk i Thailand.

Gennem billedanalyse skal eleverne reflektere over forskellige tilgange til- og forståelser af naturen.

Forløbet varer ca. 90 min., og giver eleverne inputs, som de efterfølgende kan bruge til at skrive en analyserende artikel.

Undervisningen består af arbejde i matrixgrupper, hvor eleverne arbejder med forskellige elementer af billedanalyse.

Materialet passer ind i følgende faglige mål:

  • Dokumentere kendskab til en bred repræsentation af dansk litteratur gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden.
  • Demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund