Det Danske Hus i Palæstina

Stemmer for håb og solidaritet

Tema

Unge palæstinenseres stemmer begrænses. De har utroligt begrænsede muligheder for at udtrykke sig. Den israelske besættelsesmagt underlægger de unge restriktioner. Ved at understøtte de unges stemmer og aktivisme, vil dette projekt udvide unge palæstinenseres muligheder for at udtrykke sig. 

Resumé

Unge palæstinensiske stemmer begrænses og censureres dagligt i Palæstina. Dette projekt forsøger at understøtte unge palæstinenseres stemme og forbedre deres muligheder for at udtrykke sig. Dette vil vi gøre ud fra lokalt forankret tilgang i tæt samarbejde med vores palæstinensiske partnerorganisation Tamer Institute for Community Education. Gennem at facilitere ungegrupper i alle regioner på Vestbredden og i Gazastriben, vil vi muliggøre en bevægelse af demokratisk aktivisme, som vil videreføre unge stemmer og fortale for de rettigheder, som palæstinensere savner. 

Billederne er fra Tamers ungelejre og ungegrupper i Gaza og på Vestbredden.

Projektforslag

1. Baggrund

Palæstinensiske stemmer bliver ofte gjort tavse. Mens vi skriver dette projektforslag, er over 11000 palæstinensere blevet dræbt i Gaza (OCHA OPT). Hvor mange vil være blevet dræbt, når dette projekt når OD’s bestyrelse? Hvor mange vil være blevet dræbt, når projektet bliver stemt om til foråret? Over 8700 palæstinensere er blevet dræbt siden 800 praktikere og akademikere i et åbent brev advarede mod et muligt folkemord mod det palæstinensiske folk. Over 3300 palæstinensere er blevet dræbt siden en direktør for FNs Højskommisariat for Menneskerettigheder sagde op og kaldte dét, der sker i Gaza, for et folkemord. Dette er et folkemord, men alt for ofte bliver det ikke omtalt som et folkemord. Det bliver omtalt som “konflikt”, “humanitær krise” eller “selvforsvar”. 

Palæstinensiske stemmer bliver gjort tavse. Besættelsesstyrker udnytter lige nu folkemordet til at arrestere tusinder af aktivister på Vestbredden og i Jerusalem. Dette sker ofte gennem såkaldte “administrativ tilbageholdelse” hvor man fængsles uden nogen officiel grund (Addameer). Ulovlige bosættere og de israelske besættelsesstyrker øger deres drab på palæstinensere på Vestbredden, og den Palæstinensiske Autoritet slår ned på fredelige demonstrationer. Besættelsen har gået på i 75 år. År efter år er palæstinensere blevet etnisk udrenset, dræbt, fordrevet undertrykt, og så er de blevet gjort tavse, når de har talt imod undertrykkelsen. Lige meget om det er i Gaza, Den besatte Vestbred, det østlige Jerusalem, resten af det historiske Palæstina, eller blandt befolkningen i eksil, så har palæstinensere set hvordan deres land er blevet taget fra dem, og oplevet en etnisk udrensning. Palæstinensiske stemmer censureres online (7amleh), og palæstinensere sættes i fængsel for at tale om besættelsen af Palæstina.

Dette har ledt til en dyb frustration blandt den palæstinensiske ungdom. I stedet for at blive lyttet til, bliver de patroniseret i projekter, der vil implementere “europæiske værdier”, når de selvsamme europæiske regeringer faciliterer og støtter den israelske besættelse. Alt for ofte kommer udviklingsstøtte med strikse regler og betingelser gennem en top-down tilgang, som fratager muligheden for at udtrykke sig. Vi kan blandt andet se det i Jordan, hvor donorers praksis understøtter restriktioner af civilsamfundet (Sander 2022). Dette er også tilfældet i Palæstina, hvor der er store donorbetingelser, som indskrænker det råderum, som palæstinensiske stemmer kan tale indenfor. Det har ført til en dyb mistillid i Palæstina til internationale NGOer med en overfladisk forståelse af de problemer, som lokalbefolkningerne står overfor, og der bliver alt for ofte ikke snakket om besættelsen. I det Danske Hus i Palæstina ser vi det endda hos os selv: den måde, vi skriver på og den måde, vi udtrykker os selv på. Vi har tidligere skrevet projektforslag, endda til Operation Dagsværk, som mere har fokuseret på hvad, der ser godt ud på papir, end hvad vi så faktisk behov for på jorden. 

Palæstinensiske stemmer bliver gjort tavse i deres udtryk: fra besættelsens side af, fra Den Palæstinensiske Autoritet, fra internationale donorer og fra selvcensur. Derfor er der behov for at palæstinensiske stemmer bliver lyttet til og bliver styrket.

Billederne er fra Tamers ungelejre og ungegrupper i Gaza og på Vestbredden.

2. Projektbeskrivelse og hovedaktiviteter 

Dette projektforslag adresserer frustrationer blandt den palæstinensiske ungdom om at blive udsat for restriktioner og censur. Mens at det israelske besættelsesmilitær dræber unge og Den Palæstinensiske Autoritet banker de unge, gør det internationale samfund de unge tavse. I stedet for at videreføre unges stemmer, er der en følelse blandt de unge af at internationale donorer patroniserer dem igennem projekter, der måske har gode intentioner, men viderefører skjulte politikker, som direkte eller indirekte opretholder besættelsen af Palæstina. 

Vi tror ikke, at et projekt fra Operation Dagsværk kan stoppe besættelsen af Palæstina eller stoppe de daglige drab på palæstinensere, men vi tror på, at et projekt som dette kan være med til at videreføre palæstinensiske stemmer. Derudover er Operation Dagsværk gennem jeres fokus på fortalervirksomhed og solidaritet mere frie end mange store, internationale donorer, som er en del af grunden til mistillid i det palæstinensiske samfund. 

Projektet vil fokusere på kapacitetsudvikling blandt den palæstinensiske ungdom, og understøtte initiativer af unge til unge ud fra en forståelse af myndiggørelse og at videreføre deres stemmer som ledende aktører i deres lokalsamfund. Aktiviteterne fokuserer på at styrke de unges kapaciteter indenfor den internationale solidaritetsbevægelse, frustrationerne blandt palæstinensiske unge, og skabe handling for lige rettigheder, retfærdigheder, udvikling og sikre rum for at udtrykke sig selv. 

Vores partnerorganisation Tamer Institute for Community Education, som vi vil samarbejde med om projektet, har en lang erfaring med at facilitere sikre og frie rum for unge til at organisere sig, udtrykke sig selv og tale, samt erfaring med at støtte børn og unges psykosociale modstandsdygtighed under besættelse. De arbejder ud fra et princip om samarbejde med lokale borgercentre og biblioteker, hvilket muliggør en særlig forståelse for situationen – ikke bare den generelle situation i Palæstina, men situationen i det enkelte område. Denne forståelse af det enkelte område skaber en dybdegående forståelse af lokale behov og hvordan man bedst udfører projekter. Tamer har over 30 års erfaring med at arbejde med unge i forhold til friheden til at ytre sig og psykosocial modstandsdygtighed. Projektet understøtter dermed Tamers allerede eksisterende arbejde, gennem at støtte selvkørende grupper og at fortsætte deres fokus på fortalervirksomhed for palæstinensiske rettigheder. Ungegrupperne mødes lige nu regelmæssigt på lokale biblioteker en gang om ugen eller hver anden uge, og tager udgangspunkt i emner som teambuilding, deltagelse i kulturelle produktioner, og diskussioner om samfundsmæssige spørgsmål.

Til dette projekt vil vi tilføje et element af at skabe opmærksomhed om Palæstina i Danmark og at uddanne danske unge om den palæstinensiske kontekst og historie gennem Operation Dagsværks fortalervirksomhed i deres kampagnemateriale. Støtten fra Operation Dagsværk vil gå til Tamers selvorganiserende ungegrupper samt Tamers Vinterlejre for unge, som fokuserer på myndiggørelsen af unge palæstinensere. De selvorganiserende grupper er over alle regioner på Vestbredden, i Jerusalem og i Gazastriben. De er som følger: Ramallah og Al Bireh, Jenin og Toubas, Toulkarem og Qalqilyah, Nablus, Jerusalem, Bethlehem, Hebron og Gazastriben. 

Tamer vil facilitere rum til at mobilisere unge på Vestbredden, i Jerusalem og i Gaza. Gennem en lokalt funderet tilgang organiserer Tamer unge i områderne baseret på hvilke behov der er lokalt. Projektet er en måde at kapacitetsopbygge blandt unge i deres egen fortalervirksomhed på et både lokalt og globalt plan, og på den måde viderefører projektet unges stemmer og understøtter den internationale solidaritetsbevægelse. Denne kapacitetsopbygning kan, for eksempel, bestå af workshops for at forbedre palæstinensiske digitale rettigheder og stemmer, og på den måde lægge fokus på, hvad palæstinensere udsættes for i deres dagligdag.

Siden projektet i sig selv fokuserer på at videreføre palæstinensiske stemmer, vil vi ikke forudbestemme de specifikke aktiviteter, men i stedet tage en lokalt forankret tilgang. Her kan de unge i projektet bruge aktivisme på den måde, som de ønsker at udtrykke sig selv. Vi vil understøtte unges organisering og de rum, hvori de organiserer, samt facilitere psykosocial støtte til de unge. På denne måde fokuserer projektet på hvordan palæstinensiske stemmer selv bestemmer hvordan de vil udføre deres aktivisme.

Projektet vil arbejde i alle førnævnte regioner på Vestbredden, i Jerusalem og i Gaza med fokus på de følgende aktiviteter:

  • Kapacitetsopbygning for at opbygge fortalervirksomhed, blandt andet gennem kunst og digitale færdigheder. Dette sker i samarbejde med lokale, regionale og internationale eksperter
  • Ungeledede initiativer i hver region
  • Produktion fra de ungeledte initiativer, som blandt andet kan være podcasts, film, teaterstykker, bøger og andet
  • Kampagner med fokus på spørgsmål såsom jobmuligheder, grænser, aktivisme, deltagelse i politiske processer, med mere
  • To Vintercamps for unge om året (hvis muligt, en i Gaza og en på Vestbredden)
  • Fortalervirksomhed gennem elektroniske og fysiske produkter, dokumentation og beskeder. 
Billederne er fra Tamers ungelejre og ungegrupper i Gaza og på Vestbredden.

3. Operation Dagsværks projektkrav 

Dette projekt ligger i sin kerne op til Operation Dagsværks projektmål om uddannelse, lokalt forankring, fortalervirksomhed, minoriteters rettigheder og bæredygtighed. 

Det har et fokus på uddannelse igennem Tamers tilgang, hvor de bruger uformel uddannelse for børn og unge. Tamer startede som et initiativ for at uddanne børn og unge under Den første Intifada, hvor skoler var lukkede. Gennem samarbejde med lokale borgercentre og biblioteker, er uddannelse centralt i Tamers arbejde. Derudover har vores workshops i sig selv et uddannelsesmæssigt aspekt ved at facilitere unges aktivisme.

Dermed har Tamer også en lokal forankring, da de er en palæstinensisk organisation med en stor tilstedeværelse lokalt over hele Palæstina. Her arbejder Tamer gennem sine netværk med lokale institutioner, biblioteker og borgercentre, blandt andet 78 børnebiblioteker og 100 skolebiblioteker. Tamer har siden 1989 arbejdet lokalt med børn og unges stemmer og faciliteret rum for udfoldelse. Det gør de med børn og unge fra palæstinensiske byer, landområder og flygtningelejre.

Projektets hovedfokus er fortalervirksomhed: fortalervirksomhed for palæstinensiske stemmer, af palæstinensiske stemmer. Netop på grund af dette, er projektet centralt for hele Operation Dagsværks tilgang.

Projektet har et fokus på minoriteters (palæstinenseres) rettigheder, deres fortalervirksomhed og videreførelsen af deres stemmer. Her er det vigtigt, at vi viderefører og understøtter deres stemmer, og skaber rum for netop dette, i stedet for at fastlægge hvad der skal gøres.

Til sidst er projektet bæredygtigt, fordi det bygger på allerede eksisterende strukturer med ekspertise om lokale forhold, både om Palæstina og de lokale forhold i regionerne. Tamer er en palæstinensisk organisation, der ikke blot kender til den palæstinensiske kontekst, men også til de lokale omstændigheder, der er i de forskellige områder. Tamer har allerede erfaring med ungegrupper, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Dette gør, at det ikke er os som OD eller DHIP, der kommer ind og fortæller hvad der skal gøres, men derimod at det er de unge, der selv skaber. Hermed har projektet en bæredygtighed, hvor fortalervirksomheden også ligger udover projektperioden. 

Billederne er fra Tamers ungelejre og ungegrupper i Gaza og på Vestbredden.

Indikativt budget

AktiviteterBeløbProcent
1. Hovedaktiviteter
200 unges træning i mediekundskaber samt aktiviteter500.00025%
Unges initiativer og kampagner900.00045%
Dokumentation og information (fortalervirksomhed)200.00010%
2. Lokal Drift100.0005%
3. Evaluering og Monitorering100.0005%
4. Subtotal1.800.00090%
5. Revision100.0005%
6. Administration i Danmark (max 7 % af subtotal)100.0005%
7. Total2.000.000100%

Præsentation af forslaget

Interview med projektstilleren