Projektvalg

Projektvalg 2025

Valget af projektet til 2025 er afgjort – tusind tak til alle jer der har stemt! Dagsværkgrupperne har afholdt projektvalg på deres skoler, og på den måde er endnu flere elever blevet inddraget i beslutningen om, hvad der skal være OD-projektet 2025.  I 2025 skal vi arbejde med projektet “Stemmer for håb og solidaritet” i samarbejde med Det Danske Hus i Palæstina.

Læs mere om næste års projekt på siden til højre.

 

Om projektvalg i Operation Dagsværk

Operation Dagsværks måde at arbejde med økonomisk støtte til ungeledede udviklingsprojekter er helt unik. Ikke kun fordi vi prioriterer det lokalt forankrede samarbejde i projektlandene, men også fordi vores organisation er elevdrevet.

Det er elever på de danske uddannelsesinstitutioner, der i sidste ende bestemmer hvilke projekter, vi skal støtte – vores organisation og beslutningsprocesser er nemlig elevdemokratiske.

De projekter, der vælges af eleverne på danske uddannelsesinstitutioner, er alle lokalt forankret i de samfund og kontekster, de foregår i, og skal aktivt modarbejde diskrimination, have et fokus på uddannelse af unge, og sikre ligestilling i dets udførelse. Vi tror nemlig på grænseløs solidaritet, og på at direkte medbestemmelse, aktiv involvering og nuanceret oplysning er med til at skabe reel forandring.

Projektvalget i Operation Dagsværk er en proces, der strækker sig hvert år fra oktober til maj. Herunder kan du læse mere om processen med projektvalget, og hvilken vigtig rolle Dagsværksgruppen spiller i denne.

Projektforslag

Når Operation Dagsværk vælger, hvilket projekt foreningen skal støtte, sker det gennem en proces, der strækker sig fra efterår til forår, og beslutningen går gennem mange led.

Danske udviklingsorganisationer, der opfylder en række krav vedtaget af elever på Operation Dagsværks Stormøde, kan opstille projektforslag. For at komme i betragtning skal organisationerne i første omgang aflevere et projektforslag, hvor deres projektidé, hovedaktiviteter osv. kort præsenteres. Deadline for projektforslaget er hvert år i efteråret.

På baggrund af Operation Dagsværks politiske papir behandler bestyrelsen de indsendte projektforslag og godkender dem, der lever op til retningslinjerne.

1. Runde af projektvalget: Behandling på Stormødet

De 3 godkendte projektforslag bliver behandlet på Operation Dagsværks Stormøde i slutningen af januar. Projektforslagene sendes ud til Dagsværksgrupperne et par uger før Stormødet sammen med resten af Stormødeposten.

På Stormødet læser de deltagende elever projektforslagene og reflekterer fælles over dem. Projekterne går videre til anden runde af projektvalget, der ligger i foråret. Behandlingen på stormødet omfatter visning af film fra projektstillerne, læsning af projektforslag, gruppearbejde og plenumdiskussion.

2. Runde af projektvalget: skolerne vælger

De tre projekter, der får flest stemmer på Stormødet går videre til afstemning blandt eleverne gennem lokale valg på Operation Dagsværks medlemsskoler.

For at sikre en god proces for de lokale valg, holder Operation Dagsværk hvert år en projektweekend for Dagsværkgrupperne, hvor de bliver klædt på til forskellige måder at afholde valg på deres skole, og kan påbegynde planlægning af valgene, samt møde projektstillerne, så de kan lære projekterne endnu bedre at kende og stille spørgsmål.

Det er op til Dagsværkgrupperne, hvordan de vil afholde valget på deres skole. Når valget på skolen er afholdt, indsender Dagsværksgruppen skolens stemme til OD. Hver skole har en stemme og skal altså stemme på det projekt, de ønsker OD skal lave kampagne og arbejde for kalenderåret efter.

Operation Dagsværks krav til projekter

Kravene til indholdet af projektet er beskrevet i princippapiret “OD’s Holdninger og Krav til Projekter og Projektstillere” vedtaget på OD’s Stormøde. Disse krav indeholder blandt andet, at projektet skal adressere og handle om følgende emner og tematikker:

 

  • Uddannelse: Projektet skal handle om uddannelse af unge i projektlandet
  • Lokal forankring: Projektet skal tage udgangspunkt i lokale behov, have lokale samarbejdspartnere, og modtagerne skal selv definere deres behov
  • Fortalervirksomhed: Projektet skal indtænke fortalervirksomhed som et centralt element, da projektet som formål skal stile efter strukturelle forandringer fremfor isolerede effekter
  • Diskrimination og ligestilling: Projektet skal aktivt medtænke indsatser der forebygger og modarbejder diskrimination af enhver art, og klart vise hvordan det tackler inklusion af minoriteter samt disses aktive og ligeværdige deltagelse i projektet samt i de ønskede resultater af projektet.
  • Bæredygtighed: Projektet skal kunne leve videre i egen ret efter det er afsluttet. Derudover skal der, hvis det er relevant, indtænkes eventuel miljøbelastning ifbm. projektets udførelse.