Til arbejdsgivere

Hvis du ikke er elev, kan du støtte de unge, vi samler ind til på Dagsværkdagen, ved at hyre en elev. Du kan oprette et job i vores Jobbank på jobbank.od.dk

Her på siden har vi samlet al den praktiske information, du som arbejdsgiver skal orientere dig i, når du hyrer en eller flere elever til at arbejde på Dagsværkdagen.

Hvad kan et job være og hvad må en elev arbejde med?

Arbejdet kan være alt imellem himmel og jord. Det kan være rengøring, bilvask, eller hvad med et ungt kreativt indspark til din virksomhed? Det kan være nye sjove ideer til din arbejdsplads, friske ideer til de sociale medier. Det kan være havearbejde, arkivering og meget mere.

Som udgangspunkt må eleven udføre arbejde, som med rimelighed kan forventes udført af ufaglærte unge. Arbejdet må ikke medføre risiko for elevens helbred eller sundhed. Det er dit ansvar som arbejdsgiver at orientere dig i gældende lovgivning omkring ungarbejdere, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Se mere om unge og arbejdsmiljø hos Arbejdstilsynet her.

Hvor meget må eleverne arbejde og hvad koster det?

Lønnen er minimum 400 kr. for 5 timers arbejde. Som arbejdsgiver må du naturligvis gerne betale mere. Eleven donerer altid hele betalingen til årets projekt. Ønsker du, at eleven arbejder længere tid end de 5 timer, skal du lave en aftale med den enkelte elev. I sådanne tilfælde skal eleven som minimum aflønnes med 80 kr. i timen udover de 5 timer for 400 kr. Eleven må dog maksimalt arbejde 7 timer. Operation Dagsværk har fastsat en mindsteløn og en maksimalt timeantal, som eleverne må arbejde på dagen, for at undgå, at de bliver udnyttet som billig arbejdskraft.

Som arbejdsgiver kan du hyre så mange elever, som du ønsker –  men arbejdsgiveren er selv ansvarlig for at annoncere efter elever via vores jobbank eller ved at kontakte Dagsværkgruppen på den lokale ungdomsuddannelsesinstitution.

Når en du hyrer en elev, er der tale om en privat aftale imellem dig og eleven. Operation Dagsværk kan ikke garantere fremmøde, arbejdsindsats eller lignende. Når det er sagt, så er vores erfaring, at det som regel er en rigtig sjov dag for både elev og arbejdsgiver.

Arbejdsskade og forsikring

Skulle uheldet være ude og der opstår en arbejdsskade eller skade på inventar eller indbo, så er eleven og arbejdsgiveren beskyttet af en række lovgivninger og oftest også allerede-eksisterende forsikringer såsom arbejdsskade-, indbo-, erhversansvarsforsikring og lignende. Overordnet set gælder det dog både for privatpersoner, virksomheder og offentlige institutioner, at særlige forhold, der for eksempel kan ødelægge tøj eller lignende, bør aftales særskilt med eleven. 

Privatperson

Hvis du hyrer en elev som privatperson, er eleven omfattet af ‘Lov om Arbejdsskade’ og vil ved tilskadekomst under arbejdet kunne søge erstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Du skal ikke tegne nogen yderligere forsikring for at hyre en elev. 

Hvis eleven laver skade på andre eller på andres ting, kan din egen indboforsikring hjælpe, da denne indeholder en ansvarsdækning, der også vil omfatte eleven. Det kræver naturligvis, at du har tegnet en indboforsikring.

Virksomhed, organisation eller offentlig institution

Hvis du er en virksomhed og hyrer en elev, er eleven omfattet af virksomhedens arbejdsskadeforsikring ved tilskadekomst. Hvis eleven laver skade på andres person eller ejendom, er det virksomhedens erhvervsansvarsforsikring, der træder til. Dækningen er naturligvis forudsat, at din virksomhed har tegnet de nævnte forsikringer.

Moms og skat

Betaling af arbejde, som eleven udfører på Dagsværkdagen, er fritaget for moms (efter momslovens §13, stk. 1, nr. 17).

Betalingen af elevernes udførte arbejde, betragtes som betalt direkte til Operation Dagsværk, der anses for en almennyttig eller almenvelgørende organisation. Den enkelte elev, som arbejder på Dagsværkdagen modtager således ikke selv vederlag for deres indsats, hvorfor Skatterådet vurderer, at der ikke er noget at beskatte.

Det betyder, at arbejdsgivere kan undlade at foretage indeholdelse af A-skat mv. i vederlag (betaling) til elever, der udfører arbejde for Operation Dagsværk. Repræsenterer du en virksomhed eller en offentlig institution, kan du fratrække beløbet som omkostning i driftsregnsskabet.

Du kan ikke få skattefradrag for din betaling af eleven som privatperson.

Indsamling

Den landsdækkende indsamling omkring Dagsværkdagen er anmeldt til og anerkendt af Indsamlingsnævnet for 2022.