Kæmp med Skovens Beskyttere

Thailand og Malaysia 2022

Dagsværkdag 2. november

I år kæmper Operation Dagsværk sammen med oprindelige folks unge klimaaktivister i Thailand og Malaysia, som står i forreste række i kampen mod skovrydning. Det er både en kamp for at bevare deres levevis og en kamp for vores fælles klima. På Dagsværkdagen arbejder vi for at støtte og styrke oprindelige folks unge klimaaktivister i Thailand og Malaysia gennem en klimaaktivistuddannelse! Klimaaktivistuddannelsen udarbejdes af årets danske projektpartner IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs) og deres samarbejdsorganisationer i Thailand og Malaysia.

I Thailand og Malaysia har oprindelige folk en lang tradition for at leve bæredygtigt på deres jord og passe på de skove, de både lever i og af. De har en dyb respekt for deres omgivende natur og formulerer i fællesskab strenge regler for, hvilke ressourcer fra naturen, man må bruge og hvornår – så de er sikre på, at der også er noget til næste år og længere frem i tiden. Deres filosofi bygger på, at kloden blot er til låns fra kommende generationer, den er ikke vores ejendom.

Men oprindelige folks kultur, levevis, levebrød, traditionelle territorier og den biodiversitet, der findes der, trues af kommercielle interesser, der tager jorden fra de oprindelige folk og fælder skoven til fordel for bl.a. plantagedrift, minedrift og skovning af tømmer. Oprindelige folks unge klimaaktivister har et stærkt ønske om at kæmpe for at bevare deres territorier, men i den kamp bliver de desværre mødt med vold, kriminalisering, diskrimination og menneskerettighedskrænkelser. 

Oprindelige folk udgør 6% af verdens befolkning men beskytter med livet som indsats 22% af verdens landområder. Deres kamp er også vores kamp! Co2-udledningen fra skovfældning i Thailand og Malaysia svarer til 2,5 gange Danmarks Co2-udledning – om året. Vi kan ikke bremse klimaforandringerne nok, hvis ikke skovene stadig står der, og de oprindelige folks unge klimaaktivister i Thailand og Malaysia står forrest i kampen for at forhindre, at skoven bliver ryddet. Oprindelige folk er altså en vigtig spiller i klimakampen, og derfor vil årets projekt give deres unge klimaaktivister i Thailand og Malaysia en klimaaktivistuddannelse!

Klimaaktivistuddannelsen har fokus på rettigheder, lederskabskompetencer og på at styrke de unge klimaaktivister i at dokumentere og advokere for deres folks måder at beskytte klimaet og biodiversiteten på.

Læs mere om hele projektet via menuen til højre!

Oprindelige folk

  • ‘Oprindelige folk’ er et begreb, som henviser til efterkommere af de folk, der boede i et land eller et område, hvor andre folk med tiden er er blevet majoriteten, ofte som følge af kolonisering
  • Oprindelige folk er internationalt anerkendte grupper af mennesker og har rettigheder i form af retten til at bo i deres oprindelige territorier og at have egen kultur, levevis og praksisser
  • Oprindelige folk udgør 6% af verdens befolkning – mere end 450 millioner mennesker tilhører et oprindeligt folk og der lever oprindelige folk i over 90 lande fra Arktis til Australien
  • Oprindelige folk beskytter 22% af verdens landområder. De beskytter både deres territorier fordi deres levevis, kultur og identitet er tæt knyttet til naturen – men også fordi de ønsker at bevare klima og biodiversitet
  • Oprindelige folk er ikke en ensartet gruppe, men i stedet alt fra højtuddannede urbane borgere til jæger-samlere i skovene

Resultat: Manchet DKK