Unge redder liv i Libanon

Dagsværkdagen er den 15. november 2023

Vidste du, at når man ringer efter en ambulance i Libanon, er det en ung frivillig i Røde Kors, som tager telefonen og sørger for, der bliver sendt hjælp? I 2023 støtter Operation Dagsværk de unge frivillige i Libanon, der redder liv – hver dag. 

På årets Dagsværkdag i november støtter danske skoleelever unge, frivillige ambulancereddere Libanon. I år samarbejder Operation Dagsværk nemlig med Ungdommens Røde Kors og Røde Kors om projektet “Unge redder liv i Libanon.” 

Et land i mange kriser

Libanon er et land, der står midt i flere kriser. Landet står i et finansielt kollaps af historisk skala, coronapandemien ramte også Libanon, og i sommeren 2020 blev hovedstaden Beirut rystet af en eksplosion, hvor hundredvis af mennesker døde og 300.000 blev hjemløse. Senest er landet ramt af et koleraudbrud. 

Infrastrukturen er i knæ, og landet er derfor afhængigt af, at andre aktører end staten varetager de basale opgaver. Netop derfor er det Libanesisk Røde Kors, der står for landets ambulanceservice og førstehjælp, som årligt hjælper omkring 290.000 personer. Når Libanon rammes af katastrofer eller konflikt, er det derfor unge Røde Kors-frivillige, der rykker ud til folk i nød. 

Unge redder liv

På trods af udfordringerne i landet er de libanesiske unge langt fra handlingslammede – tværtimod. Unge libanesere kæmper for at skabe bedre muligheder for dem selv, deres lokalsamfund og for landets fremtid.

80% af alle de frivillige i Røde Kors i Libanon er under 30 år, og mere end 3.600 uddannede ambulance- og førstehjælpsreddere er frivillige i det nationale nødberedskab. De unge ambulancereddere er i et fællesskab på tværs af køn, klasse, religion og politisk tilhørsforhold, og de redder liv hver dag.

”Ambulanceredderne hos Libanesisk Røde Kors er nogle af de sejeste unge, jeg har mødt. Men ungdommen i landet er også presset, og hvis Libanon først mister sin ungdom, så ser det for alvor sort ud. Derfor er vi vildt glade for at kunne gå sammen med Operation Dagsværk for at støtte de unge, der udgør rygraden i Libanesisk Røde Kors, og som redder liv hver dag i hele landet. Jeg ved, at deres historie og deres indsats vil inspirere mange,” siger Jonas Wiederholt Larsen, der er landsforperson i Ungdommens Røde Kors.

Et demokratisk valg

Når Operation Dagsværk støtter projektet “Unge redder liv i Libanon,” går støtten til både at opretholde en bæredygtig og effektiv ambulancetjeneste i landet, men også til uddannelse af de unges personlige kompetencer og humanitære lederskab.

Det er elever på danske ungdomsuddannelser og efterskoler, der har valgt projektet “Unge redder liv i Libanon.” I foråret 2022 blev der afholdt projektvalg på Operation Dagsværks medlemsskoler, hvor eleverne kunne stemme på ét projekt ud af tre – og her faldt valget altså på samarbejdet med Ungdommens Røde Kors og Røde Kors. 

“Det her projektet er vigtigt, fordi det støtter unge med en uddannelse i et land, som er ramt af mange kriser, og hvor uddannelse nærmest er blevet en luksusvare. Projektet går på tværs af både sociale og religiøse grupper i et samfund, der er splittet, og det er vigtigt at samle folk på tværs,” siger Carl-Auguste Malin, frivillig i Operation Dagsværk og tidligere medlem af Operation Dagsværks bestyrelse. I foråret 2022 var han med til at vælge projektet i Libanon.

Ny dato for Dagsværkdagen

Dagsværkdagen 2023 er onsdag den 15. november. På Dagsværkdagen giver danske skoleelever på ungdomsuddannelser og efterskoler i hele Danmark en dag af deres uddannelse for at arbejde og samle penge ind til årets projekt.

I mange år har Dagsværkdagen altid foregået den første onsdag i november, men fra i år er Dagsværkdagen permanent flyttet til den tredje onsdag i november.