Dreamtown

DE UNGES KAMP – Den mentale sundhedskrise i Zimbabwes urbane slumområder 

Tema

Projektets temaer er unge, slum, aktivisme, mental sundhed og trivsel. 

Resume

Zimbabwes ungdom befinder sig i en alvorlig mental sundhedskrise. Unge mennesker, der lever under hårde vilkår i landets slumområder, lider i stigende grad af angst og depression. Flere og flere ryger ud i stofmisbrug. Og mange går med selvmordstanker. Men de unge er ikke kun ofrene. De er også heltene, der går forrest. Dette er et projekt af unge til unge. Igennem et direkte partnerskab med den zimbabwiske ungdomsorganisation House of Arts Association vil vi støtte en massiv ungdomsbevægelse af kunstgrupper, græsrødder og sportsklubber, der hver dag kæmper med den mental sundhedskrise i slummen.

Elysium er en dansetrup, som kombinerer traditionel afrikansk dans med hiphop. Med en tårnhøj arbejdsløshed kæmper mange af de unge i truppen med økonomiske og sociale problemer. Gennem dans kan de udtrykke deres frustrationer kreativt.

Projektforslag

1. Baggrund

Zimbabwe ligger i det sydlige Afrika og har en befolkning på 15 millioner mennesker. Landet blev uafhængigt fra et undertrykkende apartheidstyre i 1980. I de næste 37 år blev landet styret af diktatoren Mugabe, indtil han blev væltet af et militærkup i 2017, der indsatte en ny de facto diktator ved navn Mnangagwa. Situationen i Zimbabwe er kritisk. Mere end 70% af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, over 80% må tjene til dagen og vejen i landets uformelle jobsektor, brud på menneskerettigheder er hyppige, og landets økonomi er i laser (WHO 2020).

Zimbabwe har en ung befolkning. Mere end 67% er under 35 år. Desværre går de unge en svær fremtid i møde med manglende adgang til uddannelse eller et anstændigt job. Mange unge lever i landets fattige slumområder, hvor der er dårlig adgang til rent drikkevand; man skal kigge langt efter et ordentligt toilet; folk bor på skødet af hinanden i små blikskure og faldefærdige lejlighedskomplekser; og man lever med en konstant frygt for, at regeringens bulldozere en dag kommer og jævner ens hjem med jorden. 

I Dreamtown arbejder vi tæt sammen med civilsamfundsorganisationer drevet af og for unge i slumområder. Disse organisationer er inspirerende. De går nye veje. Og de er ikke bange for at give deres mening til kende og råbe op omkring de problemer, de ser på gaden, i deres hjem, blandt deres venner. I Zimbabwe beretter de alle om den mentale sundhedskrise blandt unge i landet. Den hårde dagligdag og de manglende fremtidsmuligheder unge vokser op med bliver en tung byrde. Der er sket en eksplosiv vækst af unge, der lider af angst og depression; unge der bliver fanget i stofmisbrug; og unge der begår selvmord. Og disse problemer er kun blevet forværret under coronaepidemien. Problemet er komplekst. Fra politisk hold er mental sundhed total negligeret. Og i samfundet omfattet af tabu og stigma. 

Med dette projekt vil vi gøre noget ved den mentale sundhedskrise og adressere en række konkrete problemer, som vi har mulighed for at ændre: i) Flere og flere engagerede civilsamfundsorganisationer drevet af og for unge vokser frem i disse år. De har drømmene, de har et drive, de har innovative ideer – men de mangler organisatorisk og teknisk knowhow. Gennem projektet vil vi styrke disse organisationer igennem uddannelse, så de har de nødvendige kompetencer til at gå først i kampen mod den mentale sundhedskrise. ii) I de mest udsatte slumområder hvor unge bor, mangler der opmærksomhed omkring, hvad mental sundhed er, samt hvad man kan gøre for at få hjælp. Igennem projektet vil vi skabe massiv opmærksomhed omkring problemet og takle stigma og tabu. iii) Endelig mangler der akut hjælp til de mest udsatte unge, der lider af angst, depression, stofmisbrug og selvmordstanker. På den lange bane er det regeringens ansvar. Men lige nu er der brug for at sætte massivt ind med kvalificeret og professionel hjælp. Dette kan lade sig gøre igennem et tæt samarbejde med specialiserede organisationer, der blandt andet tilbyder psykologhjælp og juridisk bistand.

Mange unge zimbabweanere bor i et af landets slumkvarterer. Mbare beliggende i hovedstaden Harare er et af de tættestbefolkede områder i Zimbabwe. Her bor en stor del af de omkring 450.000 indbyggere i faldefærdige boligbyggerier.

2. Projekt idé og hovedaktiviteter

Formål: At forbedre den mentale sundhed og trivsel blandt unge, der lever i Zimbabwes mest udsatte slumområder.  

Delmål 1: Græsrodsakademi i slummen: Igennem projektet vil vi etablere et uddannelsesakademi, der styrker 15 ungdomsorganisationers organisatoriske kapacitet. Målet med akademiet er, at de deltagende organisationer: i) opbygger høj faglig viden om mental sundhed og trivsel; ii) styrker deres bæredygtighed og lederskab, samt; iii) skaber et vibrerende netværk, hvor der samarbejdes omkring ambitiøse advocacy initiativer målrettet det politiske system. Uddannelsesakademiet vil fysisk blive placeret i Hatcliffe, der er et slumområde i Harare. Her er Dreamtown og House of Arts, med støtte fra Roskilde Festival, ved at lægge sidste hånd på at bygge et stort og kreativt Art Space til unge. Art Spacet er et sted, hvor unge kan mødes med andre unge og udfolde sig kreativt. Dette Art Space vil skabe gode rammer for Uddannelsesakademiet. Selve akademiet vil bestå af en række aktiviteter, der ligger i krydsfeltet mellem uddannelse og aktion. Dels vil organisationerne deltage i et solidt uddannelsesforløb (Aktivitet 1.1.), der strækker sig over tre moduler og inkluderer træning i: a) teknisk og sundhedsfaglig viden om mental sundhed og trivsel; b) organisatorisk bæredygtighed, og; c) lederskab. Modulerne vil blive faciliteret i samarbejde med professionelle ekspertorganisationer. Dertil vil de deltagende organisationer anvende den viden, de har fået, til at udarbejde konkrete advocacy-projekter (Aktivitet 1.2.) målrettet relevante myndigheder lokalt og nationalt. For at gøre læring til handling vil hver organisation modtage midler, de kan bruge til at realisere deres planer. 

Delmål 2: Sport og kunstkampagner i slummen: Igennem projektet vil vi facilitere oplysningskampagner på tværs af 12 slumområder. Målet med kampagnerne er: i) at skabe bred opmærksomhed omkring den mentale sundhedskrise; ii) at nedbryde stigma og tabu; og iii) at række ud til unge, der har brug for støtte og hjælp. Da kampagnerne i høj grad er målrettet unge, er det vigtigt, at de faciliteres af personer, som unge ser op til, og på en måde, så de har lyst til at være med. Her vil vi gøre brug af forskellige kreative tilgange, som vi med stor succes har brugt tidligere. Igennem sportskampagner (Aktivitet 2.1.) vil vi bringe unge sammen i sunde fællesskaber, hvor vi både kan tale om de problemer, som unge oplever, og samtidig lave aktiviteter der direkte styrker unges trivsel og velvære. I tæt samarbejde med fire ungdomsdrevne sportsklubber vil vi afholde basket-, volleyball- og hockeyturneringer. Derudover vil vi bruge kunstens sprog til at sætte fokus på problemet og engagere unge (Aktivitet 2.2.). 15 kunstgrupper vil få midler til at udvikle sange, teaterstykker og film om mental sundhed. Dernæst vil der blive afholdt en række aktiviteter såsom open mic sessions, musik- og filmfestivaler og street art. Ved både at arbejde med kunst og sport er målet at nå så mange forskellige grupper af unge som muligt. 

Delmål 3: Direkte hjælp til udsatte unge i slummen: Mange af projektets aktiviteter fokuserer på at forebygge mentale sundhedsproblemer. Vi er dog meget bevidste om, at når vi med så massiv en indsats begynder at skabe opmærksomhed omkring problematikken, kan der være rigtig mange unge, der står frem med brug for akut professionel hjælp. Projektet er derfor også designet til at kunne give direkte støtte til unge sammen med en række organisationer, der tilbyder behandling. For det første vil projektet etablere et referencenetværk med eksisterende offentlige institutioner (Aktivitet 3.1.) såsom klinikker og hospitaler. Disse har dog begrænset kapacitet. For at kunne give de unge den støtte, de har brug for, har vi derfor også lavet et samarbejde med professionelle private aktører (Aktivitet 3.2.), der tilbyder psykologhjælp og juridisk bistand. Disse er store landsdækkende organisationer, som Dreamtown allerede samarbejder med.

Målgruppe: Projektets primære målgruppe er 12.264 unge, der lever i de 12 udvalgte slumområder, på tværs af byerne Harare og Bulawayo. Denne målgruppe omfatter samtlige ungdomsorganisationer, vi samarbejder med. Da de kommer fra slummen, og er ledet af unge, er de nemlig på en og samme tid samarbejdspartnere og en vigtig del af den primære målgruppe. Udover disse grupper omfatter målgruppen også individuelle unge. Disse unge er ikke en del af de forskellige grupper, men vil blive nået og engageret igennem projektets aktiviteter. De specifikke slumområder, samt ungdomsorganisationer, kunstgrupper og sportsklubber, projektet involverer, er allerede blevet identificeret og engageret i udarbejdelsen af projektbeskrivelsen. Målgruppen kan brydes op i følgende: 15 Græsrodsorganisationer (120 personer – Mænd 60/Kvinder 60); 15 kunstgrupper (64 personer – 39 mænd/ 35 kvinder); 4 sportsklubber (80 personer – 33 mænd/ 47 kvinder); og 12.000 unge der bor i de 12 slumområder. Ud af den brede målgruppe har vi budgetteret med, at 700 udsatte unge (350 mænd/350 kvinder), kan modtage professional hjælp – men det er svært at fastlægge det præcise antal fra start.

Basket Hounds er en basketballklub for unge kvinder i Mbare. Særligt i slumområderne er kvinders adgang til at dyrke sport begrænset. Der er stor interesse for at blive en del af Basket Hounds, og i dag har klubben 47 registrerede spillere.

3. Operation dagsværks projektkrav

Uddannelse: Projektet har et betydeligt fokus på uddannelse igennem etableringen af Græsrodsakademiet. Som beskrevet ovenfor vil 15 ungedrevne organisationer blive uddannet inden for i) mental sundhed, ii) organisatorisk bæredygtighed, og iii) lederskab.  

Lokal forankring:  En af de helt store styrker i dette projekt er dets lokale forankring. Projektets partnere er udelukkende ungedrevne organisationer, der kommer fra landets slumområder. Dette inkluderer græsrodsorganisationer, kunstgrupper og sportsklubber. Projektet vil blive implementeret i et direkte samarbejde mellem Dreamtowns sekretariat i Danmark og de unge, der kæmper for et bedre samfund i Zimbabwes slumområder. Det vil sige, at dette er et projekt af unge og for unge. Projektets strategi med at arbejde med forskellige typer af ungdomsorganisationer sikrer desuden, at vi når massivt ud til forskellige grupper af unge og derigennem skaber en bred lokal forankring.  

Fortalervirksomhed: Projektet har et solidt fokus på fortalerarbejde under Delmål 1, der fokuserer på at etablere et stærk græsrodsnetværk blandt ungedrevne organisationer. I sig selv er øget opmærksomhed omkring mental sundhed og trivsel et stort emne for fortalervirksomhed, da det dels er tabubelagt, dels er stærkt underfinansieret. Derfor er det vigtigt, at de lokale beslutningstagere og magthavere får øjnene op for den mentale sundhedskrise, som ellers potentielt kan vokse sig til en endnu større samfundsmæssig udfordring.

Minoriteter og sårbare grupper:  Projektets fokus er de marginaliserede unge, der bor i fattige slumområder. De udgør nogle af de mest sårbare grupper i Zimbabwe. 

Bæredygtighed: En af de vigtigste værdier, der driver og motiverer vores arbejde i Dreamtown, er det direkte samarbejde og den helt nære relation, der eksisterer mellem vores sekretariat i Danmark og de unge aktivister og græsrødder, vi arbejder sammen med. Vi er drevet af partnerskaber frem for projekter. Eller sagt på en anden måde – vores relation til de unge, vi arbejder med, starter og slutter ikke med et projekt. Vi arbejder strategisk og langsigtet sammen med vores partnere. Vi ved, at forandring ikke sker fra den ene dag til den anden. Forandring sker gennem det lange, seje træk, hvor vi gennem flere år støtter op omkring de unge, vi arbejder med, så de har mulighed for at udvikle stærke og bæredygtige organisationer. Dette projekt baserer sig således på det eksisterende samarbejde, vi har med de urbane græsrødder. Gennem projektet vil vi fortsætte med at styrke deres kapacitet til at blive stærkere og mere bæredygtige organisationer. Desuden har projektet et stort fokus på at styrke unge urbane græsrødder til at blive stærke og bæredygtige organisationer, hvilket også indebærer fokus på at styrke deres evner til at fundraise, påvirke det lokale og nationale politiske niveau samt lave andre partnerskaber lokalt i Zimbabwe.

Poptain er en af Zimbabwes mest berømte dancehall artister. Da han for nylig aflyste sin turne i Sydafrika på grund af psykiske problemer, var det ikke alle, som tog pænt imod det. På de sociale medier mente flere, at han bare søger opmærksomhed.

Indikativt budget  

Aktiviteter Beløb Procent 
1. Hovedaktiviteter 2.205.00063%
Delmål 1: Græsrodsakademi i slummen975.00028%
Delmål 2: Sport- og kunstkampagner i slummen730.00021%
Delmål 3: Professionel hjælp til unge i slummen500.00014%
2. Lokal drift 740.00021%
Lokal administration (inkl. lokal revision i Zimbabwe) 140.0004%
Lokal løn 600.00017%
3. Evaluering og monitorering 300.0009%
Dreamtown projektmonitorering 150.0004%
Ekstern midt og slut-evaluering 150.0004%
4. Projektudgifter i alt 3.245.00093%
5. Revision 30.0001%
6. Administration i Danmark (max 7 procent)225.0006%
7. Total 3.500.000100%